Garmin garantija

GARMIN dėkoja už Jūsų pasirinkimą ir garantuoja nepriekaištingą produkto kokybę ir funkcionavimą laikantis naudojimosi taisyklių. Visos garantinių įsipareigojimų sąlygos taikomos pagal vartotojų teises ginančius įstatymus.

Prieš pradėdami naudoti prekę atidžiai perskaitykite šias garantines sąlygas, naudojimosi instrukcijas. Prietaiso garantinio laikotarpio metu būtina išsaugoti pirkimo dokumentą ir garantijos taloną.

Jei prietaiso veikimo parametrai neatitinka techninių parametrų, nurodytų naudojimosi instrukcijoje, rekomenduojame nedelsiant susisiekti su mumis nuo 10:00 iki 21:00 val. Telefonu +37052416906, el. paštu: parduotuve@garmin.lt arba kreiptis į mūsų parduotuvę adresu Vikingų g. 3 Vilnius.

Garantijos trukmė: 24 mėnesiai

Garmin produktams, kurie nėra skirti aviacijai, yra nustatyta dviejų metų garantija nuo pirkimo datos. Akumuliatoriams taikoma 6 mėnesių garantija. Garmin įsipareigoja dalis pakeisti arba suremontuoti nemokamai. Transporto išlaidas iki pardavėjo apmoka klientas.

Garantiniai įsipareigojimai netaikomi šiais atvejais:

1. Atsiradus gedimams dėl stichinių nelaimių (žaibas, potvynis, žemės drebėjimas, gaisrai), netinkamos eksploatavimo sąlygos, naudotojo tyčios ar neatsargumo;

2.Atsiradus gedimams dėl neteisėtų, netinkamų įtampos šaltinių, elektros tinklų sutrikimų;

3. Pažeidimai atsiradę dėl patekusių pašalinių daiktų į prietaiso vidų, : smėlio, skysčio (korozija, oksidacija), maisto, vabzdžių ir pan.; nesilaikant prietaiso naudojimo taisyklių numatytų prietaiso instrukcijoje;

4. Pažeidimai atsiradę po įsigijimo prietaisui nukritus, sutrenkus arba prietaisą transportuojant, kai prietaisą gabena pats klientas;

5. Atsiradusius gedimus šalino gamintojo neįgalioto serviso darbuotojas/asmuo;

6. Prietaisas buvo sąmoningai sugadintas, ardytas;

7. Prietaisas sugedo dėl nelegalių programų įdiegimo, ardymo.

8. Jei gedimas arba nenormalus gaminio funkcionavimas kilo dėl virusinių programų veikimo.

9. Jei gedimas atsirado naudojant eksploatacines medžiagas, priedus, kurie nėra rekomenduojami gamintojo.

10. Prietaisas buvo naudojamas nesilaikant naudojimosi instrukcijos bei garantinio talono taisyklių;

Garantinio aptarnavimo taisyklės:

11. Pirkėjas, pateikdamas prietaisą garantiniam remontui, privalo kartu pateikti pirkimo dokumentą (kasos kvitą), garantinį taloną bei kitus reikalingus dokumentus, jei to reikalauja pardavėjas;

12. Prietaisas turi būti priduodamas saugų transportavimą užtikrinančioje pakuotėje. Jeigu prietaisas pristatomas be pakuotės, Pardavėjas neatsako už mechaninius pažeidimus, padarytus prietaiso transportavimo metu;

13. Prietaisas ar jo komponentas yra priimamas pardavėjo, surašant prekės priėmimo – perdavimo aktą. Vienas akto egz. įteikiamas klientui;

14. Be dokumento (perdavimo-priėmimo akto) prekė negrąžinama. Pametus perdavimo – priėmimo aktą, turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

15. Gedimui nepasitvirtinus ar (ir) esant gedimams, kuriems netaikomi garantiniai įsipareigojimai ir nemokamas aptarnavimas, visas išlaidas, susijusias su prekės transportavimu į serviso centrą, gedimo nustatymu bei remontu, klientas apmoka savo sąskaita;

16. Prietaisas keičiamas arba grąžinami pinigai, jeigu gedimų, kurie atsirado eksploatuojant garantijos laikotarpiu, – negalima pašalinti;

17. Pardavėjas neatsako už sugedusiame duomenų kaupiklyje ar laikmenoje prarastą informaciją. Patariama nuolat daryti tokios informacinės medžiagos kopijas;

18. Atsiimant prekę, būtina patikrinti ar grąžinama visa remontui atnešto prietaiso komplektacija. Dėl komplektacijos vėliau pretenzijos nepriimamos;

19. Techninis aptarnavimas (akumuliatorių, kitų detalių pakeitimas) yra už nustatytą mokestį atliekamas bet kuriame gamintojo įgaliotame servise, vartotojui pageidavus;

20. Jei po prekės remonto apie prekės atsiėmimo galimybę informuotas klientas neatsiima prekės, po 6 mėn. nuo remonto užbaigimo Garmin neįsipareigoja prekės saugoti ilgiau.

Dėmesio draudžiama:

21. Nuiminėti dangčius ar kitaip ardyti prietaisą

22. Ant prietaiso dėti sunkius daiktus.

23. Valymui naudoti alkoholį ar kitus cheminius tirpiklius.

Siekdami išvengti nesusipratimų, patariame prieš atvežant sugedusį ar neveikiantį prietaisą garantiniam remontui būtinai susisiekti su mumis telefonu arba elektroniniu paštu, galbūt mūsų specialistams pavyks sutaupyti Jūsų brangų laiką ir lėšas nemokamu, geru patarimu.

Esant tinkamai priežiūrai, prietaisas gali Jums tarnauti daugelį metų.